Forum BGiK
Witamy Gościa Szukaj | Aktywne Tematy | Zaloguj | Rejestruj

Pytanie teroretyczne działka użytek Ls Opcje
jas_pik
#1 Wysłane : 10 stycznia 2011 16:25:39
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Pytanie.
Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt: o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami
i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
W związku z tym jaki może być status działki o powierzchni 169 m2 ograniczony z trzech stron drogami publicznymi - drogami gminnymi oznaczonymi jako uzytki "dr"
W ewidencji jak byk mamy Ls ( mimo świeżo przeprowadzonej modernizacji - ale zgodnie z ustawą nie może to być "Ls" - czyli co ?
Oczekuję dyskusji na ten temat .
Pozdrawiam

jas_pik
#2 Wysłane : 16 stycznia 2011 17:35:58
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Wciąż brak odpowiedzi ....
A ja zanalazłem taka :
zgodnie z § 68 ust. l rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454), użytki rolne dzielą się na grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz grunty pod rowami trwałe. Grunty oznaczone jako „Lz" wymienione są w kategorii „grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione" i w związku z tym nie podlegają podatkowi rolnemu. Co do zasady nie podlegają również podatkowi leśnemu, gdyż nie są lasem w rozumieniu ustawy o lasach (nie spełniają bowiem wymaganej dla lasów normy obszarowej 0,1000 ha).
Zgodnie z ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha"

Ciekawi mnie odpowiedź bo jutro chcę takie pismo złozyć.

Pozdrawiam


jas_pik
#3 Wysłane : 25 lutego 2011 14:01:28
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
No i wielkie zdziwienie .
W dniu wczorajszym odebrałem pismo - tzw przedłużkę - stwierdzające iż konieczne jest dalsze prowadzenie czynności wyjaśniających . Czyli podana podstawa prawna nie jest wiążaca dla naszych urzędników ?
jas_pik
#4 Wysłane : 19 marca 2011 20:33:07
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Czy ktoś z urzedników to czyta ?
Czy traktuje forum jako dodatkową formę ogłoszeń urzedowych o przetargach.
Wciąż oczekuję merytorycznej odpowiedzi od urzędników .
Czyżby wszystko musiało się kończyć w SKO czy też WSA aby działania urzędników były zgodne z prawem?
jas_pik
#5 Wysłane : 8 kwietnia 2011 11:33:06
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Sprawa zaczyna byc śmieszna - kolejna przedłużka na kolejny miesiąc - czyzby prawo nie dotyczyło naszych loklanych urzedników którym ja płacę ?
Przecież każdy urzenik miasta otrzymuje swoje wynagrodzenie z podatków które ja płacę na rzecz miasta .


kfilipiuk
#6 Wysłane : 14 kwietnia 2011 10:03:39
Ranga: Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-04
Posty: 12
Lokalizacja: BGiK
Zgodnie z przepisami użytek „las” może występować tylko wówczas, gdy obszar porośnięty roślinnością leśną ma obszar minimum 0,1 ha. Nie należy tego mylić z powierzchnią działki. Kontur użytku może obejmować kilka działek ewidencyjnych. Jeśli działka o powierzchni 169 m2 jest ze wszystkich stron otoczona innymi użytkami niż las, to z pewnością dla przedmiotowej działki też musi zostać określony inny użytek. Jaki to ma być użytek i kto powinien zlecić opracowanie dokumentacji umożliwiającej jego zmianę stanowi z pewnością przedmiot analizy.
jas_pik
#7 Wysłane : 14 kwietnia 2011 13:08:42
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
No tak tylko że tego nikt nie chciał zauważyć w trakcie modernizacji gruntów 2 lata temu.
Zreszta w przypadku mojej działki wciąż nie zakończonej rozstrzygnieciem .
W takim przypadku nie powinno być problemu.
kfilipiuk
#8 Wysłane : 19 kwietnia 2011 13:08:19
Ranga: Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-04
Posty: 12
Lokalizacja: BGiK
W przypadku gdy działka nie jest trwale wyłączona z produkcji leśnej i rolnej, zmiana użytku z leśnego na inny wiąże się z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntu, zakończonej decyzją klasyfikacyjną. Jeśli błąd leży po stronie wykonawcy modrnizacji, dokumentację sporządza przedmiotowa firma, jeśli przyczyny niezgodności są inne, dokumentację zleca Biuro Geodezji i Katastru lub właściciel.
jas_pik
#9 Wysłane : 20 kwietnia 2011 22:58:57
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
kfilipiuk napisał:
W przypadku gdy działka nie jest trwale wyłączona z produkcji leśnej i rolnej, zmiana użytku z leśnego na inny wiąże się z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntu, zakończonej decyzją klasyfikacyjną. Jeśli błąd leży po stronie wykonawcy modrnizacji, dokumentację sporządza przedmiotowa firma, jeśli przyczyny niezgodności są inne, dokumentację zleca Biuro Geodezji i Katastru lub właściciel.

Ale zapis ustawowy jest wazniejszy od każdego przepisu prawnego niższego rzędu, nieprawdaż.
Ustawowo działki o powierzchni poniżej 1000m2 nie są lasem i wyłączanie, klasyfikacja czy też tworzenie dokumentacji nie sa do niczego potrzebne - przecież nie musimy udowadniać iż białe jest białe :)
Ciekawi mnie któż opracował wyżej podaną procedurę?
kfilipiuk
#10 Wysłane : 21 kwietnia 2011 08:43:03
Ranga: Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-04
Posty: 12
Lokalizacja: BGiK
Nie zrozumieliśmy się. Każda działka ewidencyjna musi mieć określony użytek. Grunt o powierzchni 169 m2 nie może być lasem. Warunkuje to pytanie: jesli nie las to co? Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ma określić rodzaj użytku gruntowego i klase gruntu. Jest to konieczne gdyż kazdy z użytków guntowych klasyfikuje się według odrębnych zasad.
jas_pik
#11 Wysłane : 21 kwietnia 2011 11:04:00
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
kfilipiuk napisał:
Nie zrozumieliśmy się. Każda działka ewidencyjna musi mieć określony użytek. Grunt o powierzchni 169 m2 nie może być lasem. Warunkuje to pytanie: jesli nie las to co? Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ma określić rodzaj użytku gruntowego i klase gruntu. Jest to konieczne gdyż kazdy z użytków guntowych klasyfikuje się według odrębnych zasad.

A może przywołamy odpowiedź na interpelacje poselską
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak napisał:
W myśl obowiązujących przepisów starosta, jako organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, może dokonywać zmian w zakresie danych ewidencyjnych na wniosek właściciela nieruchomości lub z urzędu.
Zgodnie z § 46 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) działania podejmowane przez starostę z urzędu ograniczone zostały jedynie do zmian wynikających z:
1) prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych oraz aktów normatywnych,
2) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych,
3) dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej,
4) ewidencji publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów. .

Myslę iż to jest odpowiednie wyjaśnienie .

jas_pik
#12 Wysłane : 2 maja 2011 19:17:15
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Na stronie osiedla z dzielnicy Wawer jest taka mapka z lat 30-tych XX wieku.
http://www.osiedlemiedze...ges/miedzeszyn_mapa.jpg
Wskazuje ona jak słabo był Wawer zalesiony.
W wyniku przestępczej działalności organów władzy komunistycznej niezgodnego nawet z ówcześnie obowiązującym prawem , prawie wszystkie nieruchomości które nie były zabudowane i zamieszkane w latach 1945 - 1949 została siłowo zalesiona . Stało sie to na podstawie nezgodnego z prawem obwieszczenia wydanego w imieniu Przewodniczącego Naczelnej Rady Odbudowy Stolicy przez Mariana Spychalskiego w dniu 27 sierpnia 1949 roku (Monitor Polski A-60 poz 811 z roku 1949). Mimo że przepisy te zostały uchylone ( Dz.U. 1952 nr 34 poz. 235) to wyłącznie na podstawie tego aktu prawa komunistycznego wiekszość nieruchomości wciąż jest traktowana jako teren leśny. To jest tzw prawo Kaduka albo tez inaczej złośliwego działania władz przez cały okres komunistyczny w Polsce powojennej. Nie lepiej zachowują sie władze poźniej - stwierdzają że wszystko jest w pełni zgodne z prawem - ale jakim prawem?
Ciekawostką jest interpelacja posła Pawła Poncyliusza : http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/67FF1BD0
oraz odpowiedź sekretarza stanu: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/610452E5
Dlatego przestaje mnie dziwić już cokolwiek co wymyślają nasi urzędnicy.
W szczególnosci przedwiwne jest przedłużenie sprawy o nastepne dwa miesiące - a to już zakrawa na paranoję.
jas_pik
#13 Wysłane : 2 maja 2011 22:25:07
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
kfilipiuk napisał:
Każda działka ewidencyjna musi mieć określony użytek. Grunt o powierzchni 169 m2 nie może być lasem. Warunkuje to pytanie: jesli nie las to co? Gleboznawcza klasyfikacja gruntów ma określić rodzaj użytku gruntowego i klase gruntu. Jest to konieczne gdyż kazdy z użytków guntowych klasyfikuje się według odrębnych zasad.

A teraz cytuję
Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji gruntów i budynków.Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 Minister napisał:
Treść ust. 6 § 68 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków stanowi, że zaliczanie gruntów do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik Nr 6 do rozporządzenia. Zgodnie z ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia „gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi są grunty porośnięte roślinnością leśną, których pole powierzchni jest mniejsze od 0,1000 ha”.

Chyba wystarczy to znać - a ja niestety składam zażalenie do SKO . I znowu pewnie usłyszę że jestem pieniaczem, choć walczę o prawidłowe stosowanie prawa lub zmianę prawa jeśli jest błędne lub niesprawiedliwe.
jas_pik
#14 Wysłane : 8 sierpnia 2011 11:37:31
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Własnie otrzymałem decyzję Naczelnika Delegatury z dzielnicy Wawer odmawiającej zmiany z Ls na Lz .
Najciekawsze jest jednak uzasadnienie ( chyba wracamy do czasów prawa powielaczowego) w którym przywołuje się pismo Biura Ochrony Środowiska a w którym BOŚ wyjaśniło że obiekty liniowe ( drogi lub linie energetyczne) położone na odrębnej działce ewidencyjnej stanowiącą grunt niezwiązany z gospodarką lesną należy traktować jako granicę wydzielenia , co nie jest podstawą do twierdzenia że przedmiotowa działka nie wchodzi w skład zwartej powierzchni lesnej powyżej 0,1 ha .
Czyzby nasi urzednicy zaczęli tworzyć nową rzeczywistość wirtualną ?
jas_pik
#15 Wysłane : 27 września 2011 14:58:47
Ranga: Advanced Member

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2009-12-30
Posty: 77
Lokalizacja: Warszawa
Wygląda na to że żyję w MATRIXie.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego nie potrafi rozpoznać tej sprawy sprawy w rosądnym terminie, potrzebuje informacji czy dla danego obszaru obowiązuje UPL . Przedłuzył rozpatrywanie sprawy do 31 października 2011 roku.
Po prostu ręce i nogi opadaja.
nickdentrinos
#16 Wysłane : 19 października 2018 10:48:42
Ranga: Newbie

Grupy: Zarejestrowani

Przyłączony: 2018-10-19
Posty: 3
Lokalizacja: Australia
great discussion...Hi Friends, I am nick. New to this community. Hope all are doing good.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest
Skok do forum  
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.